Bloki służą do przepompowania (podgrzewania) i utrzymania ciśnienia sieci wody zimnej przeznaczonej do celów sanitarnych.

Nasza oferta urządzeń dla kuchni okrętowej obejmuje:

- Warniki elektryczne do podgrzewania wody sanitarnej


Oczyszczalnie ścieków typu LK są przeznaczone do biologicznego oczyszczania i dezynfekcji ścieków feralnych (czarnych) oraz dezynfekcji ścieków sanitarnych (szarych) na statkach o nieograniczonym rejonie pływania. Urządzenie może być wykonane ze stali czarnej malowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej i wyposażone jest w system pomp, sprężarek powietrza, niezbędną armaturę oraz rozdzielnice sterującą całym procesem oczyszczania. Urządzenie pracuje w trybie automatycznym.

Urządzenie może być wykonane w wersji segmentowej co ułatwia montaż bez konieczności cięcia burty statku lub innych jego segmentów.

Urządzenie może być wykonane z certyfikatem SBG, PRS, GL, MRS,..etc.

Oferujemy podgrzewacze elektryczne, parowo-elektryczne, parowe do wody sanitarnej oraz oleju. Wykonujemy podgrzewacze wg indywidualnych potrzeb klienta z odbiorami towarzystw klasyfikacyjnych.

 

Podgrzewacze  elektryczne  oleju  typu  POE  służą  do  podgrzewania  oleju.  Podgrzewacze  instaluje  się  pomiędzy  pompą  podającą  olej  do  wirówki  a  wirówką  oleju  smarnego. Mogą być instalowane na statkach o nieograniczonym rejonie pływania jak i na lądzie.

Filtry przeznaczone do pracy w instalacjach olejowych/paliwowych montowane po stronie ssącej lub tłocznej pomp. Urządzenia spełniaja wymagania producentów silników SULZER, HCP Cegielski, ZGODA, B&W, MAN. Filtry przeznaczone do pracy w instalacjach lądowych oraz na statkach o nieograniczonym rejonie pływania.

Odolejacze typu OB oraz NEPTUN przeznaczone są do odolejania mieszanin wodno olejowych o dowolnym stężeniu oleju w wodzie na dolocie do odolejacza. Pod pojęciem oleju należy rozumieć wszelkiego rodzaju płynne produkty ropopochodne i tłuszcze o gęstości mniejszej niż 1g/cm3 w temperaturze 15o. Odolejacze mogą być instalowane na statkach oraz w instalacjach lądowych. Urządzenie przystosowane jest to pracy w trybie automatycznym i wyposażone jest w miernik zaolejenia.

Urządzenie może być wykonane z certyfikatem SBG, PRS, GL, MRS,..etc.

Oferta Specjalna


Odgazowywacz próżniowy typ OP-2

Odgazowywacz próżniowy jest urządzeniem służącym do obniżenia korozyjności, awaryjności kotłów i sieci wodociągowej. Metoda próżniowa spełnia wymagania polskiej normy PN-85/C-04601 dotyczącej zawartości tlenu w wodzie. Odgazowywacz próżniowy serii OP-2 przeznaczony jest do usunięcia rozpuszczonych w wodzie gazów – przede wszystkim tlenu i dwutlenku węgla – poprzez doprowadzenie jej do wrzenia w temperaturze 40-65oC. Odgazowywacz można z powodzeniem stosować w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, ciepłowniczym i spożywczym.


 

Więcej informacji pod nr telefonu 606852002

Wybrani Klienci: